Tillægsregler DM i saunagus 2017

Tillægsregler

De bedst placerede i hver klasse fra sidste års mesterskab kan deltage + 16 i Klassisk, 11 i Showgus og 9 i Team-gus.

Hvis der tilmeldes flere, skal der afvikles udtagelseskonkurrencer Øst og/eller Vest for Storebælt.
Disse udtagelser skal afholdes senest 2 uger før DM. Hvis der skal afholdes udtagelseskonkurrencer, annonceres det ved tilmeldingsfristens udløb, hvor de afholdes.
Efter de indledende gus, tælles point, og de 4 bedste i klassisk gus, de 3 bedste i showgus og de 3 bedste i teamgus går videre til finale gusene. (Under forudsætning af, at alle gusene er besatte, se i øvrigt de generelle regler!)

Der kan leveres knust is, så 5 kg vand/is til Klassisk og 8 kg vand/is til Showgus/Teamgus er tilladt.
Bjerringbro Idrætspark laver et bufferlager af knust is til brug i løbet af konkurrencen.

Udenlandsk deltagelse (ikke statsborgerskab, men badeanlæggets adresse!) accepteres kun såfremt der er ledige pladser ved tilmeldingsfristens udløb. Eftersom alle konkurrencer foregår i samme sauna, kan der dispenseres fra reglerne, således at man kan deltage i både Klassisk saunagus og Show saunagus, men stadig kun i maks. 2 klasser.
Bekræftelse på deltagelsen og underretning om evt. udtagelseskonkurrence udsendes fra sekretariatet umiddelbart efter tilmeldingsfristen.